Korbovi krugovi slučajno su prepoznati

Ovo čudesno mesto otkrio je prof. dr Herbert Korb na putu za Žabljak u maju 1990. godine. Namera profesora Korba bila je da istraži jačinu geomagnetnih polja za koje se zna da postoje u oblasti Žabljaka. Aparat za merenje pulsirajućih elektromagnetnih talasa i jačine geomagnetnog polja, patent samog profesora Korba, bio je uključen u kolima u kojima smo se profesor Korb i ja uputili na Žabljak. Na ulasku u Lapčiće aparat je pokazao jaku geomagnetnu aktivnost. Profesor Korb je obišao lokalitet i otkrio jedinstveno geomagnetno polje koje se sastoji od devet krugova, različitih prečnika, veličine od 7 do 12 metara. U polju su aktivni pulsiraju i geomagnetni talasi, sposobni da leče tj. da organizam vraćaju u ravnotežu. Ovi geomagnetni talasi ne mogu da imaju kontraindikacije. Deluju tako što otklanjaju poremećaje na mikronukleusima ćelija, otklanjaju disbalans u naelektrisanju ćelija i na taj način omogućavaju organizmu da se sam bori sa bolešću.