Magnetoterapija

Magnetoterapija je korišćenje uticaja magnetnog polja u lečenju čoveka i životinja. Elektromagnetno polje može biti prirodnog porekla, a može biti stvoreno i veštački.

Na koji način magnetno polje utiče na funkcionisanje ljudskog ili životinjskog organizma?

Danas je usvojena geomagnetska teorija razvoja Zemljine biosfere, koja govori o značajnom uticaju magnetnog polja na život čoveka i drugih živih bića. Geomagnetno polje stimulativno deluje na centralni nervni sistem kao trajni stimulans koji utiče na održavanje niza važnih funkcija u organizmu.

 

Kada postoji nepravilnost u funkcionisanju geomagnetnog polja organizam čoveka ili životinje može reagovati različitim poremećajima tj. zdravstvenim problemima kao što su npr. psihosomatski poremećaji, vegetativne disfunkcije ili psihičke smetnje. Može doći do problema sa koncentracijom, do poremećaja sna, pojave neraspoloženja, stanja depresije, zamaranja, srčanih i reumatskih tegoba itd. Elektromagnetno dejstvo na organizam čoveka ili životinje odvija se na tri nivoa:

Na ćelijskom nivou smanjuje se propustljivost membrane tj. pod uticajem impulsa niske frekvencije dolazi do repolarizacije proteinske strukture ćelije i vraća se normalan ćelijski potencijal membrane; Ubrzava se cirkulacija u arterijsko-venskim limfnim sistemima na koje se deluje vazodilatatorno (proširuju se), a na njihove sadržaje antiviskozitetno, čime se pojačava protok u ovim sistemima, što dovodi i do smanjenja mogućnosti zgrušavanja krvi; Na neurovegetativni sistem elektromagnetno polje deluje direktno ili indirektno, a refleksno i na centralni nervni sistem i oslobađanje endofrina.

 

U praksi je veoma važan i spazmolitički i analgetski, opuštajući efekat delovanja elektromagnetnog polja. Klinička i eksperimentalna istraživanja su potvrdila analgetičko, antiupalno i regenerativno dejstvo magnetnog polja i njegovo blagotvorno dejstvo na zarastanje rana i preloma. Magnetoterapija je nezaobilazan dodatak i doprinos uobičajenim sredstvima za lečenje. Primenom dejstva magnetnog polja repolarizuju se ćelije i uravnotežuju ćelijske membrane. Posebne pogodnosti ovog načina lečenja su: bezkontaktnost, ne postoji problem predoziranja i praktično ne postoje kontraindikacije.

 

Čakre i meridijana

Kao što na fizičkom nivou krv protiče kroz krvotok (sistem krvnih sudova) tako na energetskom nivou energija protiče kroz sistem kanala (tzv. nadija ili meridijana). I kao što, recimo, usled povišenog nivoa holesterola dolazi do začepljenja, blokada u cirkulaciji krvi (jer se holesterol lepi na zidove krvnih sudova i vremenom taloži), tako na energetskom nivou, usled nepravilnosti savremenog načina života (dugo sedenje, nepravilna ishrana, konstantan stres) dolazi do blokiranja energije, što onemogućava da ona slobodno teče kroz meridijane. Na ovim saznanjima temelji se većina istočnjačkih tehnika lečenja.

 

Tri tipa energije   

Kineski medicinski sistem vrlo jasno razlikuje tri tipa „energija” živih bića, to su JING (djin) - snaga predaka, naša osnovna snaga nasleđena preko roditelja. Smatra se bazičnom i time najvažnijom snagom organizma. Sledeća je QI (či) - protočna energija tela, koju regulišemo vodom, hranom, kretanjem i mislima. I, na kraju, SHEN (šen) - ono što se smatra aurom, isijavanjem ili samo prikazom unutrašnjih snaga.

 

Feng šui

Feng šui je veština, umetnost i nauka razvijena pre više od tri milenijuma u Kini. Opus učenja feng šuija je impozantan, zasnovan na mnogim principima čiji je glavni cilj pronalaženje balansa energija na određenom prostoru da bi se obezbedilo dobro zdravlje i uspešan život stanovnika. Feng znači vetar, shui znači voda. U kineskoj kulturi vetar i voda povezuju se sa dobrim zdravljem, tako da dobar feng šui znači srećan život.

 

Magnetizam

Gvozdena ruda magnetit (Fe3O4) pronađena je nekoliko vekova pre naše ere u blizini mesta Magnezija, u Maloj Aziji. Ova ruda ima specifičnu sposobnost da privlači i drži gvozdene predmete. Opisana pojava naziva se magnetizam. Magnetna tela koja se pronalaze u prirodi nazivaju se prirodni magneti. 

Nijedan fenomen nije toliko obavijen velom mistike kao magnetizam. Prva saznanja datiraju sa Istoka, pre svega iz Kine, pre više od 4500 godina. Njegova nevidljiva snaga koja pomera gvozdene predmete na daljinu proučavana je kroz vekove, ali i danas je u centru pažnje naučnika, ne toliko fizičara, koliko specijalista novih vrsta medicine, poput kvantne medicine, mikrorezonantne terapije itd. Još u srednjem veku su moreplovci koristili busolu ili kompas, koja se i na otvorenommoru nepogrešivo i uvek precizno okretala i zauzimala pravac sever-jug.

 

Magnetno polje zemlje

Zemlja je okružena magnetnim poljem koje ima dva pola: severni i južni. Magnetni polovi Zemlje ne poklapaju se sa geografskim polovima, već su zaokrenuti za ugao od 11 stepeni u odnosu na osu oko koje se Zemlja okreće. Severni magnetni pol se nalazi u Hadsonovom zalivu, a južni magnetni pol južno od Australije. 

Sama planeta Zemlja nalazi u magnetnom polju Sunca. Kako je govorio

Nikola Tesla „sva energija koja stiže na Zemlju, dolazi od Sunca”. Na stvaranje Zemljinog magnetnog polja utiču procesi koji se dešavaju u unutrašnjosti Zemlje i to 90 odsto, samo odsto je uticaja Sunčevog elektromagnetnog zračenja tj. solarnog magnetizma. Prostor u kome se oseća magnetno polje oko Zemlje naziva se magnetosfera. Na magnetosferu najviše utiču čestice koje zrači Sunce. Pod uticajem ovog zračenja magnetno polje Zemlje je izduženog oblika, sa repom na strani suprotno okrenutoj od Sunca. Granica koja razdvaja magnetno polje Zemlje od kosmičkog magnetnog polja naziva se magnetopauza.